DANSA

Com activitat extra-escolar

ESDM és una escola de Formació i Especialitzaóció en Dansa i Multimèdia